top of page

PRIVACYBELEID

Bedrijfsgegevens

BIANC.

your interior stylist

Vlietskant 46C

4141CM Leerdam

 

www.yourinteriorstylist.nl     

Bianc@yourinteriorstylist.nl

 

KVKnr: 67669182

 

1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website www.yourinteriorstylist.nlwordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 

2. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden uitgelegd welke cookies gebruikt worden en waarom.

 

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.yourinteriorstylist.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

 

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

 

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door BIANC. gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Nieuwsbrief
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij BIANC. willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. De nieuwsbrief wordt gemaakt met behulp van de website wix. Meer informatie over de cookies van www.wix.com kun je vinden in hun privacy policy.

 

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

 

3. Google Analytics
Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

 

4. Social mediakanalen
BIANC. maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Pinterest en Instagram.Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt BIANC. gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

 

5. Privacy algemeen
BIANC. verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

 

6. Verzamelde informatie
We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor:


Nieuwsbrief
Je krijgt van BIANC. alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Wix gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.
 

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet BIANC.  een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn: De gegevens naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer zijn noodzakelijk voor de verzending van nieuwsbrieven of de benadering voor een interieuradvies. Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken. 

 

8. Delen met anderen
BIANC. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht of indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. 

 

9. Hoe lang we gegevens bewaren
BIANC. bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn: de gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 2 maanden verwijderd

 

10. De rechten van jou
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. BIANC. heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door Social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via Bianc@yourinteriorstylist.nl

 

11. Beveiliging van gegevens
BIANC. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Bianc@yourinteriorstylist.nl

 

12. Klacht
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

13. Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 januari 2022 

Logo BIANC
bottom of page